بازدید کننده عزیز، به جمع همراهان “خانه چوب و هنر” خوش آمدید.

ما با چند سوال کوتاه می‌خواهیم از تجربه حضور شما در نمایشگاه مبلمان بندرعباس مطلع شویم؛ تکمیل این پرسشنامه کمتر از دو دقیقه زمان می‌برد.