• آقا  /  خانم
 • حداکثر 45 سال
 • مسلط به نرم افزارهای 2بعدی و 3 بعدی
 • روحیه کار تیمی
 • آمادگی کار در ساعات غیرکاری و آخرهفته برای پروژه ها
 • امکان رفتن به ماموریت (شهرهای مختلف بابت پروژه ها) 
 • آشنایی با پروژه های طراحی و معماری
 • روحیه یادگیری
 • روابط عمومی بالا
 • آشنا با طراحی محصول 
 • حتما نمونه کار از طریق واتساپ و یا ایمیل ارسال گردد .

تسهیلات و مزایا

 • بیمه
 • بیمه تکمیلی
 • کمک هزینه ناهار
 • کتابخانه
 • کمک هزینه آموزشی
 • هدایای مناسبتی
 • وام
 • سبد کالای ماهانه