CH Furniture Logo
اتاق غذا خوری

اتاق غذا خوری


اتاق غذا خوری یکی از مهم ترین بخش های خانه است که با توجه به متراژ و تقسیم فضایی می تواند به عنوان اتاقی مجزا در نظر گرفته شود و یا در ترکیب با آشپزخانه و یا نشیمن باشد. در هر صورت بهتر است اگر فضای خانه شما این امکان را فراهم نمی کند که اتاقی مجزا برای این منظور در نظر گیرید، حتما سعی کنید گوشه ای از فضای منزلتان را به این منظور اختصاص دهید تا لحظاتی گرم را با خانواده خود داشته باشید. اندازه فضای غذا خوری اهمیت ندارد بلکه وجود این قسمت در خانه است که اهمیت دارد و با زیبا ساختن ان می توانید به زیبایی فضای منزلتان بیافزایید. صرف نظر از شکل، اتاق غذا خوری باید در کنار فضای آشپزخانه قرار گیرد تا انتقال غذا به میز و پاک کردن میز از باقی مانده غذاها به سهولت انجام گیرد.

اتاق غذا خوری
اتاق غذا خوری

مطالب مرتبط: