CH Furniture Logo
توصیه های مهم فنگ شویی

توصیه های مهم فنگ شویی


هنر چیدمان محیط برای ایجاد تعادل و هماهنگی بهتر میان انرژی ها را فنگ شویی می نامند.  فنگ شویی هنری است انعطاف پذیر و ملموس برای افزایش نشاط، آرامش و تعادل در زندگی روزمره که از دیرباز مورد استفاده قرار می گیرد. با به کارگیری از اصول فنگ شویی در فضای خانه می توانید کیفیت فضای خانه خود را بهبود دهید و از انرژی های مثبت موجود در فضا بهره مند شوید. براساس اصول فنگ شویی باید از بی نظمی بپرهیزید و به طور مرتب فضای خانه خود را نظافت کنید تا انرژی مثبت در فضا جریان یابد. اگر وسیله خراب و شکسته ای دارید آن را تعمیر کنید تا مانع از نشر انرژی های منفی شوید.

مطالب مرتبط: