چوب و هنر

مبل

choobohonar

آرشیو برچسب: فنگ شویی

 • فنگ شویی در چیدمان و دکوراسیون

  فنگ شویی در چیدمان و دکوراسیون (فنگ شویی در اتاق کار) قرارگیری میز کار پشت به دیوارها به نحوی که بر ورودی تسلط کافی وجود داشته باشد، از چیدمان های منطبق با اصول فنگ شویی در چیدمان است. چرا که در این حالت اضطراب ناشی از ناآگاهی از فضای پشت سر وجود ندارد و در …

  ادامه  ←
 • فنگ شویی در چیدمان و دکوراسیون

  فنگ شویی در چیدمان و دکوراسیون (فنگ شویی در اتاق کار) یکی از چیدمان های اشتباه اتاق کار و یا کارگاه بر اساس اصول فنگ شویی، قرارگیری میز کار درست در مقابل در ورودی اتاق و یا کارگاه است. در این نوع از چیدمان تمرکز کاربران به دنبال اتفاقات خارج از فضای اتاق که از …

  ادامه  ←
 • فنگ شویی در چیدمان و دکوراسیون

  فنگ شویی در چیدمان و دکوراسیون (فنگ شویی در اتاق کار) بر اساس اصول فنگ شویی در چیدمان و دکوراسیون، یکی از مکان های مناسب قرارگیری میز کار در اتاق و یا یک کارگاه، در کنج دیوار است، به گونه ای که پشت به دیوار و با تسلط کافی بر ورودی و در اتاق قرار …

  ادامه  ←
 • فنگ شویی در چیدمان و دکوراسیون

  فنگ شویی در چیدمان و دکوراسیون (فنگ شویی در اتاق کار) بر اساس اصول فنگ شویی در چیدمان و دکوراسیون، قرارگیری میز کار پشت به پنجره، موجب اضطراب کاربران می شود و به این دلیل کاربران تمرکز لازم و کافی برای انجام فعالیت های خود نخواهند داشت.

  ادامه  ←
 • فنگ شویی در چیدمان و دکوراسیون

  فنگ شویی در چیدمان و دکوراسیون (فنگ شویی در اتاق کار) بهترین محل قرارگیری میز کار در یک اتاق بر اساس اصول فنگ شویی در چیدمان و دکوراسیون، پشت به دیوار و با دید کافی به ورودی و در اتاق می­ باشد. در این نوع از چیدمان هم بر آمد و شدها اشراف کافی وجود …

  ادامه  ←
 • فنگ شویی در چیدمان و دکوراسیون

  فنگ شویی در چیدمان و دکوراسیون (فنگ شویی در اتاق کار) بر اساس اصول فنگ شویی در چیدمان و دکوراسیون، قرارگیری میز کار درست در مقابل پنجره و پشت به در ورودی صحیح نیست. چرا که در این شیوه از چیدمان تسلط کافی بر آمد و شدها وجود نخواهد داشت و تمرکز را از بین …

  ادامه  ←
 • فنگ شویی در چیدمان و دکوراسیون

  فنگ شویی در چیدمان و دکوراسیون (فنگ شویی در اتاق خواب) بر اساس اصول فنگ شویی، تختخواب با قرارگیری درست بر روی محور اصلی در ورودی اتاق خواب، از برقراری جریان مثبت انرژی میان در ورودی و پنجره ها می کاهد و موجب شکسته شدن فضا می شود، ضمن آن که دسترسی به بخش های …

  ادامه  ←
 • فنگ شویی در چیدمان و دکوراسیون

  فنگ شویی در چیدمان و دکوراسیون (فنگ شویی در اتاق خواب) یکی از بهترین محل های قرارگیری تختخواب بر اساس اصول فنگشویی در ضلع مجاور پنجره و درِ ورودی اتاق خواب است، طوری که دید مناسب به ورودی وجود داشته باشد. در این چیدمان جریان مثبت انرژی میان پنجره و در ورودی اتاق خواب به …

  ادامه  ←
 • فنگ شویی در چیدمان و دکوراسیون

  فنگ شویی در چیدمان و دکوراسیون (فنگ شویی در اتاق خواب) بر اساس اصول فنگ شویی، قرارگیری تختخواب درست همراستای در ورودی اتاق خواب صحیح نیست. همچنین تختخواب با قرارگیری در کناره ی در ورودی، علاوه بر این که فضای کافی برای میزهای کناری نخواهد داشت، دید کافی به ورودی اتاق خواب را کور می …

  ادامه  ←
 • فنگ شویی در چیدمان و دکوراسیون

  فنگ شویی در چیدمان و دکوراسیون (فنگ شویی در اتاق خواب) بر اساس اصول فنگ شویی در چیدمان و دکوراسیون، تختخواب با قرارگیری درست در ضلع مجاورِ در ورودی اتاق خواب، ضمن آن که بر روی محور اصلی ورودی قرار می گیرد و از شرایط آسایشی آن کم می کند، موجب شکسته شدن و از …

  ادامه  ←
 • فنگ شویی در چیدمان و دکوراسیون

  فنگ شویی در چیدمان و دکوراسیون (فنگ شویی در اتاق خواب) بهترین محل قرارگیری تختخواب بر اساس اصول فنگ شویی در ضلع مقابلِ در اتاق خواب می باشد و بهتر است که تختخواب در میانه ی دیوار مقابلِ در ورودی اتاق قرار گیرد تا هم بر روی محور در ورودی نباشد و هم فضای کافی …

  ادامه  ←
 • فنگ شویی در چیدمان و دکوراسیون

  فنگ شویی در چیدمان و دکوراسیون (فنگ شویی در اتاق خواب) بر اساس اصول فنگ شویی در چیدمان و دکوراسیون، قرارگیری تختخواب درست بر روی محور در ورودی اتاق خواب صحیح نیست. همچنین تختخواب با قرارگیری در کناره ی دیوار، علاوه بر این که فضای کافی برای میزهای کناری نخواهد داشت، از جریان صحیح و …

  ادامه  ←
بروزرسانی …
 • سبد خرید شما خالی است.