مطالب منتخب

جدیدترین ویدیو ها و پادکست ها

مطالب آموزشی

آخرین عنوان‌ها

رنگ به عنوان نماد

بنا بر طبیعت جغرافیایی، مفاهیم فرهنگی، اعتقادی و روابط اجتماعی، رنگ ها نماد معنایی پیدا کرده اند. رنگ قرمز به دلیل...
۱۶ شهریور ۱۳۹۸