رنگ ها

19 مطلب موجود میباشد

رنگ به عنوان نماد

بنا بر طبیعت جغرافیایی، مفاهیم فرهنگی، اعتقادی و روابط اجتماعی، رنگ ها نماد معنایی پیدا کرده اند. رنگ قرمز به دلیل...
۱۶ شهریور ۱۳۹۸

رنگ آبی

رنگ آبی که به عنوان یک رنگ های آرامش بخش شناخته می شود به آرامش روان کمک می کند و موجب...
۰۱ مرداد ۱۳۹۸

رنگ های مکمل

گروه دکوراسیون داخلی چوب و هنر: رنگ های مکمل (نارنجی و آبی) از ترکیب سه رنگ اصلی قرمز، زرد و آبی...
۰۶ فروردین ۱۳۹۸