اصول طراحی داخلی و چیدمان اتاق نوجوان

۱۰ خرداد ۱۳۹۸

نوجوانی سنی حساس و پر از نیازها و خواسته هایی در زمینه های مختلف می باشد. بخشی از نیازهای این سن به فضای استراحت و مطالعه ی نوجوانان نیز مربوط می شود و آن ها همواره خواهان داشتن اتاقی هستند که بتوانند آزادانه در آن خود را کشف کنند و در عین حال آرامش لازم و کافی را داشته باشند.

این مهم باید در طراحی داخلی و چیدمان اتاق نوجوانان لحاظ گردد تا به کمک علم طراحی داخلی و دکوراسیون، بخشی از نیازهای آرامش و آزادی که وابسته به فضای پیرامون آن هاست و بر آن تأکید ویژه دارند، تأمین شود.

مهم ترین اصل در طراحی اتاق نوجوانان پرهیز از کلیشگی و توجه به روحیات خاص دخترانه و یا پسرانه ی آن هاست. مادر و پدرها گاهاً اصرار بر رعایت اصولی در دکوراسیون اتاق نوجوان خود دارند که از نظر ایشان خشک و کلیشه است و به لحاظ روانی نیز آن ها را محدود و افکار آن ها را بسته نگه می دارد.

پس در اولین گام باید اجازه دهیم فرزندمان خود کلیات طراحی داخلی و چیدمان اتاقش را تعیین کند.

 

۱
برچسب ها :
نویسنده مطلب محسن

دیدگاه شما

یک دیدگاه