سبک های تک

۲۵ شهریور ۱۳۹۸
سبک های تک

سبک های تک که با نام سبک صنعتی نیز شناخته می شود سبکی در طراحی است که به عنوان بخشی از زبان پست مدرنیسم ظهور یافت. این سبک که در اوایل دهه 1970 پدیدار شد از تکنولوژی مدرن الهام گرفته و زیبایی شیء در ان بر جذابیت فناورانه غلبه دارد. های تک سبکی است که تکنولوژی را به اصول زیبایی شناسانه تبدیل و آن را در عناصر تاسیساتی، ساختاری و مصالحی همچون شیشه، فولاد و صفحات فلزی نمایان می سازد. گروه مخاطب در محصولات طراحی شده به این شیوه را معمولا جوانان و نوجوانان تشکیل می دهند. امروزه اصطلاح های تک به عبارت شناخته شده ای در سراسر جهان تبدیل شده است. مجموعه نورمن فاستر از نمونه های شناخته شده این سبک به شمار می رود.

۰
برچسب ها :
نویسنده مطلب محسن

دیدگاه شما

بدون دیدگاه