انواع نورپردازی 2

۰۳ آبان ۱۳۹۸
نورپردازی قسمت دوم

نورپردازی کانونی: این نورپردازی در نقاط تمرکز یک فضا قرار گرفته و به نام کانون خیرگی شناخته می شود. نورپردازی کانونی، نوری است که قسمت خاصی از اتاق را روشن می کند و چشم را به طرف خود می کشاند. با استفاده از نورپردازی کانونی می توان محل مطالعه در اتاقی را روشن کرد و یا به بخشی از آشپزخانه که محل پخت و پزو یا آماده سازی غذا است نور بیش تری تاباند. این نوع از نورپردازی برخلاف نورپردازی عمومی، در اطراف محل روشن شده سایه ایجاد می کند.

نورپردازی کانونی

نورپردازی کانونی

۰
برچسب ها :
نویسنده مطلب محسن

دیدگاه شما

بدون دیدگاه