چوب و هنر

مبل

choobohonar

 • طراحی فضاهای کوچک

  طراحی فضاهای کوچک در خانه ها و فضاهایی با متراژ کم، با هدف جلوگیری از انباشتن لوازم و وسایل بر روی هم، جلوگیری از آشفتگی و اغتشاش بصری، افزایش فضا و استفاده ی حداکثری از آن و همچنین سهولت دسترسی به ابزار، اسباب و وسایل صورت می گیرد. طراحی فضاهای کوچک ضمن تأمین اهداف ذکر …

  ادامه  ←
 • طراحی فضاهای کوچک

  طراحی فضاهای کوچک در خانه ها و فضاهایی با متراژ کم، با هدف جلوگیری از انباشتن لوازم و وسایل بر روی هم، جلوگیری از آشفتگی و اغتشاش بصری، افزایش فضا و استفاده ی حداکثری از آن و همچنین سهولت دسترسی به ابزار، اسباب و وسایل صورت می گیرد. طراحی فضاهای کوچک ضمن تأمین اهداف ذکر …

  ادامه  ←
 • طراحی فضاهای کوچک

  طراحی فضاهای کوچک در خانه ها و فضاهایی با متراژ کم، با هدف جلوگیری از انباشتن لوازم و وسایل بر روی هم، جلوگیری از آشفتگی و اغتشاش بصری، افزایش فضا و استفاده ی حداکثری از آن و همچنین سهولت دسترسی به ابزار، اسباب و وسایل صورت می گیرد. طراحی فضاهای کوچک ضمن تأمین اهداف ذکر …

  ادامه  ←
 • طراحی ورودی خانه

  ورودی خانه جزو فضاهایی است که در نگاه اول به چشم می آید و بیشترین تأثیر را بر برداشت های فضای داخل نیز خواهد گذاشت. لذا سبک طراحی ورودی خانه ضمن آن که معرف سبک معماری آن و تکمیل کننده ی نمای بیرونی می باشد، بهتر است به لحاظ رنگ، طرح و جنس اجزاء و …

  ادامه  ←
 • طراحی ورودی خانه

  ورودی خانه جزو فضاهایی است که در نگاه اول به چشم می آید و بیشترین تأثیر را بر برداشت های فضای داخل نیز خواهد گذاشت. لذا سبک طراحی ورودی خانه ضمن آن که معرف سبک معماری آن و تکمیل کننده ی نمای بیرونی می باشد، بهتر است به لحاظ رنگ، طرح و جنس اجزاء و …

  ادامه  ←
 • طراحی ورودی خانه

  ورودی خانه جزو فضاهایی است که در نگاه اول به چشم می آید و بیشترین تأثیر را بر برداشت های فضای داخل نیز خواهد گذاشت. لذا سبک طراحی ورودی خانه ضمن آن که معرف سبک معماری آن و تکمیل کننده ی نمای بیرونی می باشد، بهتر است به لحاظ رنگ، طرح و جنس اجزاء و …

  ادامه  ←
 • طراحی فضای سبز و لنداسکیپ

  طراحی فضای سبز و لنداسکیپ چه در دل طبیعت و چه در حیاط خانه و باغچه ی کوچک منزل، جهت استفاده ی هرچه بیشتر از طبیعت و ایجاد ارتباط قوی تر آدمی با طبیعت شکل گرفته است. امروزه در خانه های حیاط دار و یا باغ ها به وسیله ی ایجاد باغچه سعی در رفع …

  ادامه  ←
 • طراحی فضای سبز و لنداسکیپ

  طراحی فضای سبز و لنداسکیپ چه در دل طبیعت و چه در حیاط خانه و باغچه ی کوچک منزل، جهت استفاده ی هرچه بیشتر از طبیعت و ایجاد ارتباط قوی تر آدمی با طبیعت شکل گرفته است. امروزه در خانه های حیاط دار و یا باغ ها به وسیله ی ایجاد باغچه سعی در رفع …

  ادامه  ←
 • طراحی فضای سبز و لنداسکیپ

  طراحی فضای سبز و لنداسکیپ چه در دل طبیعت و چه در حیاط خانه و باغچه ی کوچک منزل، جهت استفاده ی هرچه بیشتر از طبیعت و ایجاد ارتباط قوی تر آدمی با طبیعت شکل گرفته است. امروزه در خانه های حیاط دار و یا باغ ها به وسیله ی ایجاد باغچه سعی در رفع …

  ادامه  ←
 • طراحی آشپزخانه به سبک جزیره

   چرا که همان طور که پیش از این ذکر شد در این سبک می توان بخشی از مبلمان مانند میز غذاخوری را تأمین کرد و در دل فضا جای داد. چنین فضایی با یک نورپردازی جذاب نقطه ای بدون شک یکی از دلچسب ترین و دنج ترین فضاهای منزل شما خواهد بود.

  ادامه  ←
 • طراحی آشپزخانه به سبک جزیره

  همچنین کابینت به سبک جزیره یکی از بهترین و جذاب ترین فضاها را به عنوان میز غذاخوری در اختیار شما قرار خواهد داد که جزئی از آشپزخانه و در دل آن است. با وجودی که این سبک از طراحی آشپزخانه بیشتر برای متراژهای بالا پیشنهاد می گردد، لیکن بسته به میزان خلاقیت طراحان و معماران …

  ادامه  ←
 • طراحی آشپزخانه به سبک جزیره

  یکی از ایده های جذاب برای زیباتر شدن و گرم تر شدن فضای داخلی آشپزخانه، طراحی این فضا به سبک جزیره است. طراحی آشپزخانه به سبک جزیره بدین معناست که در آن بخشی از کابینت ها به صورت متمرکز در مرکز آشپزخانه قرار می گیرد و بسته به شکل فضا و نوع طراحی، پذیرای اجزا …

  ادامه  ←
بروزرسانی …
 • سبد خرید شما خالی است.